Rotary Club of Thane Central - Rotary India

Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play
Contact details:

PAST PRESIDENTS

Dr Madhavi Dole
2022-2023
Saloni Ghule
2021-2022
Nita Palani
2020-2021
Priti Manduskar
2019-2020
Sheetal Thorat
2018-2019

Palani k
2017-2018
Sanjay Bhoir
2016-2017
Apurva Shinde
2015-2016
Nita Palani
2014-2015
Leena Kore
2013-2014

Radhika Mondkar
2012-2013
Om Sahi
2011-2012
Dr Kiran Pandit
2010-2011
Neha Nimbalkar
2009-2010
Dr Ajit Shaligram
2008-2009

Uday Vaidya
2007-2008
Pooja Nemawarkar
2006-2007
Nitin Kamathe
2005-2006
Vinayak Joshi
2004-2005
Hemant Mondkar
2003-2004

Achyut Bhosekar
2002-2003
Dr Kanti Solanki
2001-2002
Hema Joshi
2000-2001
Suresh Gujarati
1999-2000
Pankaj Parekh
1998-1999

Ajit Apte
1997-1998
Mangala Karandikar
1996-1997
Vivek Vartak
1995-1996
Manisha Kondaskar
1994-1995
Manisha Kondaskar
1993-1994